Advokáti specializující se na dopravní právo

Zachráníme Váš řidičský průkaz.

CO JE PRÁVO SILNIČNÍ DOPRAVY?

 

Právo silniční dopravy upravuje dílčím způsobem mnoho právních předpisů, což je důvodem proč netvoří právně provázaný a harmonický celek. Silniční právo je součástí práva dopravního.

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a zastupování v oblasti dopravních deliktů, kterými jsou přestupky, jiné správní delikty, trestné činy a smluvní vztahy.

Čtěte dále

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

 

Vrácení řidičského oprávnění, o které jste přišli poté co jste dosáhli 12 bodů lze zažádat po uplynutí roční lhůty. Uplynutí této lhůty však samo o sobě neznamená, že můžete začít řídit. To byste spáchali přestupek a museli uhradit pokutu. Hrozil by Vám i zákaz řízení ve lhůtě až dvou let. Je tedy nutné podat žádost o vrácení řidičského oprávnění.

Dále

DOPRAVNÍ DELIKTY

 

Dopravními delikty jsou zejména přestupky a trestné činy v dopravě. K těmto patří hlavně řízení pod vlivem alkoholu, či jiné omamné látky, řízení bez řidičského oprávnění, jízda v nepřiměřené rychlosti, zadržení řidičského průkazu, jeho pozbytí, parkování na nesprávném místě, odtažení vozidla, nezastavení na červené či na stopce, nedovolené předjíždění, nedání přednosti v jízdě a používání mobilního telefonu během jízdy.

BODOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

 

Obdrželi jste oznámení o tom, že jste dosáhli 12 bodů a výzvu k tomu, abyste svůj řidičský průkaz odevzdali? Za této situace se doporučujeme spojit s naší advokátní kanceláří.

© 2017 dopravnipravnik.cz

Rumunská 12, Praha 2, 120 00